کافه لباس
کافه لباس

در صورت بروز مشکل هنگام خرید می توانید از طریق این صفحه شکایت خود را ثبت کنید.

همکاران ما حداکثر طی 24 ساعت کاری (ایام غیر تعطیل) به شکایت شما رسیدگی خواهند کرد.

این اطمینان به شما داده می شود که کارشناسان کافه لباس با رعایت حقوق مشتریان عزیز با دقت و سرعت عمل به شکایات رسیدگی خواهند کرد.